.: Nabídka služeb :.| .: Referenční stavby :.   :: Úvod
   :: O společnosti
   :: Ocenění
   :: Kontakty
   :: Zaměstnání
   :: Ke stažení
 

  Úvod    

Firma byla založena v polovině roku 1991 v Hronově jako volné sdružení projektantů. V roce 1992 bylo sídlo firmy přemístěno do Náchoda, kde také byla firma převedena na společnost s ručením omezeným. V novém sídle došlo k rozvoji firmy s nárůstem pracovníků do dnešní podoby. V počátcích byla firma orientována převážně na projektování průmyslových staveb a nosných konstrukcí. S rozvojem firmy se její pole působnosti rozšířilo i do ostatních druhů staveb, ale přesto zůstalo hlavní činností projektování v oblasti průmyslových staveb a navrhování nosných konstrukcí.

Provádíme kompletní projektovou dokumentaci zahrnující dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby, projekty stavby pro veřejnoprávní projednávání a podrobné realizační projekty. Dále nabízíme pro zákazníky zpracování studií a odborných pomocí při práci na investičním záměru, při výběru nejvhodnějších variant a dodavatelů.

V oblasti nosných konstrukcí se zabýváme návrhem ocelových konstrukcí všeho druhu, tedy i mostů a ocelobetonových spřažených konstrukcí, zděných, dřevěných i betonových konstrukcí. V případě ocelových konstrukcí zpracováváme výrobní dokumentaci pro realizační firmy. V oblasti montovaného opláštění také provádíme výrobní dokumentaci s kladečskými plány pro dodavatele opláštění. Naše statické oddělení dále zajišťuje zpracování posudků a sanací staveb, jakož i návrhy provizorních konstrukcí a lešení. Vlastními silami provádíme i jednoduchou diagnostiku.

Další naší ne nezajímavou činností je provádění měření radonu z podloží v místech budoucí stavby, nebo provádění průzkumů lokalit pro budoucí zástavbu s ohledem na výskyt radonu v podloží. Dle změřených hodnot provádíme také návrh optimálních protiradonových opatření ve stavbě.

Pro zajištění vysoké úrovně práce a zajištění přehledu o nových trendech firma věnuje nemalé prostředky na vzdělávání a další odborný růst svých pracovníků. Veškeré práce jsou řízeny autorizovanými inženýry v příslušných oborech. Využívání výpočetní techniky je dnes již samozřejmostí, která umožňuje zrychlit a zefektivnit náročnou práci v oblasti projektových prací.

Při navázání kontaktů s naší firmou doufáme, že naše případná spolupráce bude probíhat k oboustranné spokojenosti.
 Copyright © 2024 ASSPRO